Bedriften må registreres på Avfallsdeklarering.no

Dette medfører at små bedrifter som leverer farlig avfall på Kopla, må registrere bedriften på

Veileder til registrering i avfallsdeklarering

En veileder som viser fremgangsmåten ved registrering i avfallsdeklarering.no, finnes via linken til

Avfall må være elektronisk deklarert og deklarasjonenen må være sendt Kopla før avfallet kan leveres

Avfallet må være elektronisk deklarert og deklarasjonen må være sendt Kopla
før avfallet kan leveres. 

Elektronisk deklarering i avfallsdeklarering.no gjelder for levering av farlig avfall fra bedrifter og IKKE husholdninger

Farlig avfall fra husholdninger deklareres av de ansatte på Kopla før dette sendes videre
til godkjente mottak for behandling av farlig avfall.