Faste tømminger går som vanlig og behøver ikke å bestilles, men de som har lukkede tanker må bestille slamtømming selv på
telefon 953 02 300 eller på e-post: oslo@va365.no 


Ved bestilling via email skal kundenavn, adresse på oppdragssted, kontaktperson/nummer og kort beskrivelse av oppdrag oppgis

Det er fint hvis tankeierne kan markere stedet hvor tanken er plassert, om ny leverandør ikke er kjent på eiendommene.