Rakkestad kommune har inngått et samarbeid med Sarpsborg kommune om tjenester tilknyttet fagfeltet miljørettet helsevern, som er hjemlet i Forskrift om miljørettet helsevern.
Som en del av avtalen ansettes kommuneoverlege Astrid Rutherford i Sarpsborg kommune, med hovedfokus på arbeid i Rakkestad kommune.

Kommunen har 8 fastleger fordelt på 2 legekontor:
Rakkestad Legesenter og Bygdelegene.

(Under kontaktfeltet: følg linken til nettsidene for legekontorene for mer informasjon om legekontorene og hvordan opprette bruker/logge inn for bestilling av timer etc)

Sarpsborg og Rakkestad legevakt

LEGEVAKT - Rakkestad kommune har legevaktsamarbeid med Sarpsborg kommune

Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 17
1723 Sarpsborg
Sarpsborg og Rakkestad legevakt tlf.:
69 12 90 20
Legevakt - nærmeste i området du befinner deg -
nasjonaltnr.:  116 117

Fastlegeordningen - Min fastlege

Fastlegeordningen:

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.
Ved ulykker eller livstruende tilstander der liv og helse står på spill, har man rett til øyeblikkelig hjelp.
Man kan da ringe medisinsk nødnummer 113.