Sarpsborg og Rakkestad legevakt

LEGEVAKT - Rakkestad kommune har legevaktsamarbeid med Sarpsborg kommune

Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 17
1723 Sarpsborg
Sarpsborg og Rakkestad legevakt tlf.:
69 12 90 20
Legevakt - nærmeste i området du befinner deg -
nasjonaltnr.:  116 117

Bestille time hos din fastlege?

Du kan bestilie time via nettsiden deres eller via deres kontakt tlf.
Vi har to legekontor i Rakkestad:

Rakkestad Legesenter

Besøksadresse:    
Rådhusveien 1, 1890 Rakkestad
Tlf.: 69 22 80 00
Åpningstid:    08:00 - 15.00 (hverdager)
Nettside for timebestilling: Rakkestad Legesenter (min Pasientsky  her kan du og sende melding om fornying av resept)
 

Bygdelegene

Besøksadresse:    
Rådhusveien 4, 1890 Rakkestad

Åpningstid:    08:00 - 15:00 (hverdager)
Tlf.:    69 22 40 70
Nettside med timebestilling: Bygdelegene

Fastlegeordningen - Min fastlege

Fastlegeordningen:

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.
Ved ulykker eller livstruende tilstander der liv og helse står på spill, har man rett til øyeblikkelig hjelp.
Man kan da ringe medisinsk nødnummer 113.

Helsesjef / kommunelege i Rakkestad

Helsesjef / kommunelege er Rakkestad kommunes medisinsk faglige rådgiver og har ansvaret for legetjenestene i kommunen.

Kontortid hver tirsdag og torsdag
treffes på telefon 69 22 55 00.