• Ledsagerbeviset utstedes til den funksjonshemmede.
  • Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer i Rakkestad.
  • Ledsagerbeviset utstedes gratis.
  • Nedre aldersgrense for søkeren er normalt 8 år.
  • Ledsageren bør være over 18 år.
  • Den funksjonshemmede kan i enkelte tilfeller innvilges to ledsagere.


Passfoto må vedlegges søknaden. Rakkestad kommune forbeholder seg retten til å be om uttalelse fra lege/spesialist dersom det er tvil om funksjonshemmingen er berettiget til ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen, og hvor det offentlig fastsatte symbolet for ledsager er slått opp.
Ledsagerbeviset er gyldig i inntil 4 år.

Søknad fremmes på eget elektronisk skjema: ”Ledsagerbevis”. 

Det er ingen spesiell søknadsfrist.​