Ledsagerbevisordningen er et bidrag i tilrettelegging for funksjonshemmede,

og retter seg mot funksjonshemmede som er avhengig av å ha ledsager med seg for å delta ute i samfunnet. Den funksjonshemmede kan ta med seg en ledsager kostnadsfritt på kulturarrangementer og andre tilbud der det må betales inngangspenger, f.eks. kino, konserter osv. Den funksjonshemmede må betale for sin egen billett.
Nedre aldersgrense for søkeren er normalt 8 år.

I praksis fungerer ordningen slik

 at ledsagerbeviset, etter innvilget søknad, utstedes av kommunen som bekrefter at innehaver av kortet er avhengig av ledsager. Innehaveren av kortet viser frem ledsagerbeviset når han/hun kjøper sin billett. Beviset gir ikke fortrinnsrett fremfor de øvrige deltagere/publikum, slik at man krever å komme inn selv om det er fullt. Billetter ol. skal bestilles på ordinær måte. Den funksjonshemmede kan ha med seg forskjellige personer som ledsager. Ledsagerbeviset kan inndras ved misbruk

Ledsagerbeviset gjelder for:

 • Ledsagerbeviset utstedes til den funksjonshemmede.
 • Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer i Rakkestad.
 • Ledsagerbeviset utstedes gratis.
 • Nedre aldersgrense for søkeren er normalt 8 år.
 • Ledsageren bør være over 18 år.
 • Den funksjonshemmede kan i enkelte tilfeller innvilges to ledsagere.


Passfoto må vedlegges søknaden.
Rakkestad kommune forbeholder seg retten til å be om uttalelse fra lege/spesialist dersom det er tvil om funksjonshemmingen er berettiget til ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen, og hvor det offentlig fastsatte symbolet for ledsager er slått opp.
Ledsagerbeviset er gyldig i inntil 4 år.

Søknad fremmes på eget elektronisk skjema: ”Ledsagerbevis” som du finner nederst på siden her under "Skjemaer"

Det er ingen spesiell søknadsfrist.​

I Rakkestad er det følgende aktiviteter, bygninger og foreninger som kan til by ordningen - ledsagerbevis

 • Rakkestad Kulturhus og kino
 • Rakkestad kommunale bad
 • Rakkestad Idrettsforening
 • Oshaug Idrettslag
 • Rakkestadhallene
 • Miranda Catering og Selskapslokaler
 • Arrangementer i kirkene i Rakkestad, Os og Degernes
 • Rudskogen Motorsenter