Rakkestad-skolen består av 3 barneskoler og en ungdomsskole.

Det vil fra 1. august 2020 være ledige lærerstillinger (faste og vikariater) både på barne- og ungdomstrinnet i Rakkestad kommune.

Ønsker du å jobbe i Norges beste entreprenørskapskommune? Rakkestadskolen har hatt entreprenørskap og
elevbedrift på timeplanen siden 1996.

Ansatte og elever jobber sammen i Office365 og Skooler. Alle elever på ungdomskolen har hver sin bærbare PC.

Nyansatte får tilbud om et introduksjonsprogram og veiledning. Det gode muligheter for videreutdanning og
kompetanseheving.

Resultatene i elevundersøkelsen viser at Rakkestadskolen generelt har høy trivsel.

Er du motivert til å være med og gjøre skolen bedre for elever og lærere, da er Rakkestadskolen noe for deg.

Til utlysningsteksten: