Krav
- Godkjenning som helsefagarbeider
Ved manglende godkjenning helsefagarbeider, kan assistenter med praksiserfaring fra helse og omsorg også søke.
- Førerkort kl. B
- Språkferdigheter minimum B2 norsk muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner
- Gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper
- Løsningsorientert, ansvars- og kvalitetsbevisst
- IT kunnskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby
- Spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
- Gode erfaringsmuligheter
- Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
- Lønn etter tariff
- Særskilt stipendordning for sykepleier og vernepleierstudenter

Arbeidsvilkår
Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon*
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.
Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.
Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.