Arbeidsoppgaver

  • Arbeidstid både i skole og SFO på barnetrinnet
  • Oppfølging og veiledning av elever med behov for tilrettelegging faglig og sosialt
  • Initiere og gjennomføre tiltak som øker elevenes fysiske aktivitet i løpet av skoledagen
  • Initiere og gjennomføre trivselstiltak på skolen og SFO
  • Drive sosialpedagogisk arbeid i klasser og med enkeltelever

Har du allerede en brukerprofil og har glemt passordet ditt? Vi opplever problemer med utsendelse av nytt passord. Camilla Steenberg kan bistå deg hverdager mellom 08:00-15:30 på tlf. 474 85 631 eller e-post: camilla.steenberg@rakkestad.kommune.no