Carport og utvendig bod. Leiligheten er forbeholdt ungdom i etableringsfasen under 35 år og botiden er begrenset oppad til 5 år. Husleien er p.t. kr. 4.600,- pr. måned ekskl. strøm.

Skriftlig søknad sendes Rakkestad Boligstiftelse, Postboks 264, 1891 Rakkestad. Evt. henvendelse til 69 22 55 00 eller 479 70 244.

ungdom