Kort om stillingen

Rakkestad ungdomsskole søker en lærer med fortrinnsvis undervisningskompetanse på ungdomstrinnet i et 100% vikariat fra november 2022 til 31. juli 2023.

Denne utlysningen vil også gjelde dersom det skulle oppstå ledighet utover det som er beskrevet ovenfor.

Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov

Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Søker bør ha gode IT-kunnskaper og det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

For søkere med allmennlærerutdanning er det viktig at det framkommer hvilke fag en har fordypning i. For tilleggsutdanning må det komme fram fag og antall studiepoeng.

Vi kan tilby

- En arena for refleksjon - erfaringsdeling - deltakelse
- Et godt arbeidsmiljø og kvalifiserte medarbeidere
- Tydelig ledelse som setter mål, motiverer og gir støtte
- Veiledning og oppfølging av alle nytilsatte
- Bærbar pc til alle ansatte.

Arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Lærere som tilsettes i Rakkestad kommune med mindre enn 6 års ansiennitet forskutteres tilleggsansiennitet slik at de får i alt 6 års ansiennitet.

Tilsetting i grunnskolen er betinget av at det før tiltredelse kan legges frem politiattest i tråd med
§ 10-9 i opplæringsloven (vedlegges ikke søknaden).

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no