Ta kontakt for informasjon:

Hege Sletner
Enhetsleder fysioterapi- og ergoterapitjenesten
Rakkestad kommune
97645349
hege.sletner@rakkestad.kommune.no