BORGÅS BYGDEBORG

Borg fra folkevandringstida, ca 400-600 år e.Kr. En god del av den gamle grunnmuren ses ennå.
Ligger på en høy kolle med utsikt over Glomma.
Adkomst ca 10 min gange fra parkering ved Vidnesevja.

BREKKE

Et kulturelt og økonomisk sentrum i bygda på 1800tallet. Datidens største sagbruk i landet. I dag få synlige rester etter virksomheten.

 

 

BREKKE KRAFTSTASJON

Småkraftverk, ved Rakkestadelvas utløp.

OS KIRKE

Tømmerkirke fra ca 1830, nord for Rakkestadelvas utløp.

SKIPTVET KIRKE

Vakker Mariakirke, bygget i årene 1150-1200. En brann i 1762 ødela alt inventar fra middelalderkirken. Altertavle fra 1768, malt av Albert Lobeck.
Kirken har nå heft nytt 14-stemmers Ryde & Bergorgel.
Omvisning etter avtale med Menighetskontoret, Tel 69 80 80 75

NATUROPPLEVELSER

SUTEREN

Ett friluftsområde nordvest i Rakkestad kommune. Friluftshytte som eies av Rakkestad kommune, og kan leies etter avtale via Østfold Turhestforening.

DE FRODIGE EVJENE

Evjene er Glommas grønne lunger og bukter seg langs bratte leireraviner inn i jordbrukslandskapet på begge sider av elva.
Svartor, gråor, hassel og vier står tett og danner stedvis grønne tak over vannspeilet. Fuglesangen møter deg fra alle kanter og det lukter rått og jordaktig.
Som en statue står gråhegren i vannkanten og jakter småfisk.
Her kan du med båt oppleve et Amasonas i miniatyr.

SERVICETILBUD

VIDNES BRYGGE

Gjesteplass, båtutsettingsplass, fiskeplass (ved høy varmstand), parkeringsplass ved fylkesvegen.