Landbruksinfo 4 -2021

Temaer i dette landbruksinfo:
1.Floghavre 
1.RMP -veileder 2021 
2.Porforbud for fjørfe 
2.Nytt fra skogforvaltningen 

Landbruksinfo 3 - 2021

Landbruksinfo 3 - 2021.pdf

Temaer i dette landbruksinfo:

 1. Våronn
 2. RMP -veileder 2021
 3. Nytt gårdskart med nye funksjoner
 4. Nye erosjonsklasser
 5. Plantevernmidler i vann
 6. Landbruksplast
 7. SMIL og NMSK 

Landbruksinfo 2 - 2021

Temaer i landbruksinfo 2 - 2021.pdf - ny versjon V1

 1. Utbetalingsbrev produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd  
 2. Produksjonstilskudd 2021 
 3. Periodisk ajourhold av AR5
 4. Kommuneplan 2020-2032.
 5. Ny strategi for SMIL og NMSK
 6. Konfliktdempende tiltak i ulvesonen

Landbruksinfo 1 - 2021

Landbruksinfo 1 - 2021.pdf inneholder disse temaene:

 • Innovasjon Norge – søknad om tilskuddsmidler 20201 
 • Webinar: God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger
 • Digitalt kurs - Landbrukets klimakalkulator 
 • Autorisasjonskurs plantevern 
 • Gjødslingsplan 
 • Rådyrrapportering- 2020 
 • Tilskudd skog 
 • Annen info:

 

Høsten etter tresking er et fint tidspunkt å ta jordprøver.

Husk at du skal ha jordprøver som er maksimalt 8 år gamle når du skal lage gjødslingsplan for neste sesong.

Jordprøvebor får du lånt på servicekontoret og der får du også skjemaer og jordprøveesker.