Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
28. september:

Koronatesting på hverdager, ring servicekontoret 69 22 55 00 mellom kl 08.00 - 15.30. For generelle spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatlf: 815 55 015 fra kl 08.00 - 15.30


Andre organisasjoner
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Historie, håndverk og tradisjon
Idrett, sport og fysisk aktivitet
Kunstforeninger og museer
Natur og friluftsliv
Politikk-, nærings- og interesseorganisasjoner
Religion og livssyn
Sang, musikk og teater/drama
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Landbrukstjenester Østfold

Avløserlagets hovedoppgave må skaffe avløsning slik at medlemmene får regelmessig fritid, avlastning i onnetider og avløsning under sykdom.
Vi foretar også utlønning for alle de medlemmene som ønsker det.

Storgt. 2, 1890 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 69 22 35 55

Rakkestad KrF

Her kommer mer info. senere.

Rakkestad Pistolklubb

Pistolskyting

Rakkestad Pistolklubb Boks 129, 1890 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 69 223232 / 91120240

Rakkestad Røde Kors

Røde Kors har utviklet en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk. En av fire nordmenn plages av ensomhet. Denne ensomheten er ikke lett å få øye på i landet som år etter år kåret til verdens beste land å bo i. Men i ethvert nabolag finnes det mennesker som må kjempe alene med sine problemer og som blir syke av ensomhet. Ensomhet og sosial utestenging rammer mennesker i alle aldre, men først og fremst eldre, langtidssyke og mennesker som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. Det er også flere og flere unge som opplever ensomhet og føler seg utenfor og alene. Tusenvis av frivillige i Røde Kors jobber landet rundt for et mer inkluderende samfunn. Røde Kors har utviklet mange aktiviteter som skal motvirke ensomhet og fremme nettverksbygging og sosial kontakt. Vi tilbyr besøk både i private hjem og på institusjoner. Vi arbeider for flerkulturell integrering og deltakelse, og har nettverkstilbud for løslatte og andre som behøver trygge sosiale arenaer.

Rakkestad Røde Kors består i dag av en Omsorgsgruppe, en Ungdomsgruppe for de mellom 13 0g 30 år, en flerkulturell gruppe og en Beredskapsgruppe.

Nygata 2
1890 Rakkestad
Web:https://www.rodekors.no/distriktsider/ostfold/lokalforeninger/rakkestad
Kontakt: Nina Ødegård

Telefon: 958 08 043

Faste aktiviteter:

I Rakkestad har vi pr. d.d. en aktiv hundegruppe som besøker Skautun Sykehjem 1 gang hver 14 dag, med to hundeekvipasjer. Hvor vi prøver å skape en hyggelig atmosfære for de som har en kortere eller en lengre periode på Sykehjemmet eller boligene tilknyttet hjemmebasert tjeneste. Vi tilbyr da turer, lese stunder eller hva den enkelte ønsker. Vi har selvsagt taushetsplikt om det vi opplever i Røde Kors ærend.
Vi har også en gruppe som besøker enkelt personer. Denne gruppen kalles en-til en og tilbyr en god samtale og raust med god stemning.
Vi har også to grupper som er en sosial arena for de som ønsker å utvide bekjentskapet sitt over en kaffe kopp og lett bevertning. Dette er "Torsdagstreffen" som møtes annenhver uke, på torsdag kveld fra kl 18-20, og "Møteplassen" som møtes annenhver tirsdag på dagtid fra 11-13 på Aktivitetshuset.

Rakkestad Røde Kors Ungdom, RKU, har medlemsmøter samt at de arrangerer "Sosial Møteplass" En arena hvor de mellom 13-30 år samles for sosial hygge. Enkel bevertning, og god stemning står som noe av det som tilbys ungdommen disse kveldene.

Flerkultur er en gruppe som har som mål og bistå med god integrering for nye innflyttere som er kommet til Rakkestad. Vi har i dag to grupper.
"Familie venner " som er familier som har med seg en eller to, av de som ønsker dette tilbudet, i sitt daglige liv, noen timer i måneden. "Flyktninge Guider" er en gruppe frivillige i Bygda vår som bidrar til at de blir kjent med bygda vår, den norske kulturen og systemet i Norge.

Beredskapsgruppa vår er en gruppe frivillige i Rakkestad Røde Kors som tilbyr seg å bistå hvis det skulle skje en krise i Rakkestad Kommune. Vi har en underskrevet samarbeidsavtale med Rakkestad Kommune om dette.

En gang i måneden møtes vi medlemmene for sosial hygge. Her er alle hjertelig velkomne. Vi ler mye, har kaffe og kake, samt loddsalg pleier også å stå på programmet.

Minst en gang årlig er vi på kurs hvor vi lærer mere om førstehjelp og hvordan vi kan bistå lokalsamfunnet hvis det er aktuelt.

Vi i Rakkestad Røde Kors får stadig bekreftet at det vi gjør er til glede og nytte for andre. Vi håper at også at du har lyst til å bli med :)

Modellflyklubben Corvus

Modellflyklubben Corvus holder til på Haugland Gård. Vi er en klubb som driver med modellflygning og bygging. Klubben ble etablert i 1971.
Vår formål er å få med barn og unge som vil drive med denne spennende hobbyen. Vi har eget skolefly i klubben så de som vil prøve seg kan det uten å kjøpe seg noe utstyr i første omgang. I dag kan du få et kjempefint treningsfly Fjernstyring og motor til i overkant av ca 3000 kr eller du kan kjøpe noe pent brukt,som kanskje andre i klubben har trent seg på.

Gudimveien 12, 1890 Rakkestad
Web:www.corvus-mfk.net
Kontakt:
Telefon: 90688629

Vokalensemblet Aquarius

Vokalensemble - variert repertoar med vekt på rytmisk kormusikk

Midtveien 4, 1813 ASKIM
Web:Aquariusvocal.com
Kontakt:
Telefon: 97757811

Rakkestad Hagelag

Lagets formål er blant annet å fremme hagesak, hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker i Rakkestad. Vi er en samling glade amatører som stadig søker å lære noe nytt gjennom foredrag på møtene våre, og som gjerne deler med andre de erfaringer vi har skaffet oss.

Rakkestad Hagelag v/Dagfinn Johannessen
1890 Rakkestad
Kontakt: Dagfinn Johannessen