Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Selvtest, vaksine, koronainformasjon  

Logg inn

Andre organisasjoner
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
Historie, håndverk og tradisjon
Idrett, sport og fysisk aktivitet
Kunstforeninger og museer
Natur og friluftsliv
Politikk-, nærings- og interesseorganisasjoner
Religion og livssyn
Sang, musikk og teater/drama
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Degernes menighetsråd

Menighetsråd for Degernes sogn i Rakkestad prestegjeld.

Menighetskontoret, Industriveien 6, 1890 Rakkestad
Kontakt:

Tryggheim misjonslag

Misjonslaget er tilsluttet Norsk luthersk misjonssamband og har til formål å samle mennesker til hyggelige samvær og til tjeneste i misjonen. Ved utleie av Tryggheim ta kontakt Bjørg Moslått, tlf. 45618161.

Lyngby allé 17,, 1890 Rakkestad
Kontakt: Bjørg Moslått

Telefon: 45618161

Rakkestad Pensjonistkor

Rakkestad Pensjonistkor er et frittstående kor som består av både kvinner og menn.
Korets formål er å vekke interesse for sangen og gi medlemmene god og sunn hygge.

Korets historie skriver seg tilbake til 1993, og antall aktive sanger har variert en del gjennom den tiden koret har eksistert. Det er særlig mannlige sangere det har vært vanskelig å rekruttere.
Nye sangere er alltid velkommen!

Skogveien, 30 C
1890 Rakkestad
Kontakt: Villy Tjerbo

Telefon: 482 37 987

Faste aktiviteter:

Sangøvelsene avholdes vanligvis hver uke på tirsdager fra kl 10:00 til 11:30, med unntak for sommermånedene juli og august.

Sted for gjennomføring av øvelsene er Rakkestad familiesenter i Skogveien 9.

Degernes Bridgeklubb

Kontaktperson er Bjørn Erik Fjeld, 48 04 22 11

Bjørn Erik Fjeld, 1890 Rakkestad

Kirke-og kulturutvalget

Kirke- og kulturutvalget er et underutvalg i Rakkestad menighetsråd. Arrangerer kulturkvelder og konserter i kirken.

Industriveien 6
1890 Rakkestad
Kontakt:
Telefon: 99048478

Idrettsskolen - Rakkestad

Idrettskole

Gressveien 12
1890 Rakkestad
Kontakt: Odd Egil Lien

The Real Choir

The Real Choir er etter 6 års hard jobbing blitt et av de bedre korene i Norge i sin sjanger!

Planleggingen av koret begynte i 1999. Etter fire år ble den første audition avholdt. Et par uker etter ble første øvelse gjennomført. Og siden det har koret hatt en jevn og god utvikling, både når det gjelder antall medlemmer og på det musikalske planet. Alle sangere som er med i koret har vært gjennom en prøvesynging. Vi tror at det er en viktig del av korets fremgang.

Prosjektet The Real Choir bunner i en ide om å prøve å gjøre noe litt annerledes og skape noe litt annerledes enn alt annet. Koret er politisk og religiøst nøytralt.

Repertoaret vårt ønsker vi skal vise at koret har stor bredde og variasjon i det musikalske uttrykket. Men hovedvekten vil ligge på populærmusikk. Musikk som vårt publikum stort sett har hørt før og gjerne har et forhold til.

Røyvegen 2, 1929 Auli
Web:www.therealchoir.no
Kontakt:
Telefon: 45473667

Degernes Skytterlag

Skytterlag, registrert i Det Frivillige Skyttervesen (www.dfs.no)

Degernes Skytterlag v/John M. Heier, 1892 Degernes
Web:dfs.no/degernes
Kontakt:
Telefon: 900 12 265

Halvard Berg

Leder: Halvard Berg, Granittveien 9, 1890 Rakkestad, Telefon: 413 37 614.

Demonstrasjon/Omvisning etter avtale.
Halvard Berg 413 37 614
Harald Haug 69 22 44 18

Granittveien 9
1890 Rakkestad
Kontakt: Halvard Berg
Telefon: 413 37 614

Rakkestad Idrettsforening

Rakkestad Idrettsforening - RIF - er bygdas største idrettslag med over 1000 medlemmer. Vi har pr i dag organiserte aktiviteter innen fotball, turn, skøyter, friidrett. Vårt mål er at barn, unge og voksne skal tilbys aktiviteter som fremmer god helse, godt samhold og gode oppvekstvilkår.

Postboks 106, 1891 RAKKESTAD
Kontakt: Carsten Lier