Rakkestad kommunes visjon ”Mangfold og samhold" skal gjenspeiles i bedriftskultur, tjenesteutøvelse og service, og er viktige faktorer for oss for å være en god lærebedrift.

Hovedmål:
  • Rakkestad kommune skal sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft 
  • Rakkestad kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene

Rakkestad kommune prioriterer lærlinger innen fagområdene:

  • Helsefagarbeider
  • Barne -og ungdomsarbeider
  • Andre tjenester

Rakkestad kommune sysselsetter nye lærlingplasser hvert år.