Gruppeledere er spesialvernepleier Kjersti Snopestad og Psykriatrisk sykepleier Lina Søreng.
Begge jobber i seksjon familiesenter og har fullført kurslederopplæring i sinnemestringterapi etter Brøset-modellen..

Sinnemestring ut fra Brøset-modellen er endel av regjeringens handlingsplaner fra 2008 som ønsker å fokusere på hjelp til kvinner og menn som har utfordringer om å håndtere sitt temperament.
Modellen gir verktøy for at kursdeltakere kan jobbe med sitt sinneproblem og eventuell voldsproblematikk i sine nære relasjoner.
Målet er å finne hensiktsmessige måter å takle sitt sinne, som kan bidra til økt livskvalitet og mestring for den enkelte og dens familie.

Terapien består først av 3-4 individuelle forsamtaler, som både er en kartlegging av problemet og en innføring i behandlingsmodellen for deg som ønsker å delta.

Kurset har i hovedsak ukentlige samlinger, 2 timer pr. gang.
Til sammen har kurset 30 timer i gruppeterapi, med læring av mestringsstrategier og kognitiv terapi.
Evaluering viser at de aller fleste synes at gruppeterapi er nyttig da en også kjenner igjen problematikken og lærer av andres erfaringer.

En av de som har tatt kurset har gitt intervju i NRK Østfold og NRK Radio, her kan du finne linkene om du vil høre litt om hennes erfaringer:


Du kan også søke mer informasjon om metoden via nettsiden:

Her kan du lese mer om kurset: