Det offentlige er en stabil kunde, men også en krevende kunde som stiller stadig flere formelle krav. Her gjennomføres åpne konkurranser som ikke favoriserer noen. Derfor gjelder det for lokale bedrifter å gi gode tilbud med en korrekt kombinasjon av pris og kvalitet.

Erlend Andreassen, Seniorrådgiver/Senior Management Consultant, og Rannveig Kjørvik, innkjøpsrådgiver i Rakkestad kommune, leder oss igjennom følgende:
- Grunnleggende regler for offentlige anskaffelser
- Hvordan finne konkurranser
- Introduksjon i hvordan å levere og hvordan å lage tilbud
- Kan man samarbeide om å gi tilbud?
- Leveranser til andre kommuner
- Hvordan gjøre bedriften kjent