Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med 1. mars. Skattelisten legges ut til gjennomsyn på Servicekontoret i Rakkestad kommune og kan også leses her.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen kan sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.
Eiendomsskattekontoret har adresse:
Rakkestad kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 264, 1891 Rakkestad.

Utsendte fakturaer er å anse som skatteseddel, jfr. eiendomsskatteloven § 14 siste ledd.

Eiendomsskattekontoret.