Rakkestad kommune gjør også noen utbedringer på VA-anlegget, noe som medfører en del graving i bakken ned mot brannstasjonen.

Energiverket skal etterhvert inn og gjøre nødvendige tilpasninger og Hafslund skal legge fjernvarmerør.

Det betyr at vi går noen hektiske måneder i møte i rådhuskvartalet.

Under ser dere noen bilder av hvordan bygget ser ut i dag.

Inngangsparti mars21.jpg
Front mot servicekontoret. Inngangen blir til høyre i bildet.

 

Utvendig fasade mars.21.jpg
Inngangsparti sett fra servicekontoret

 

Ensemblerom mars 21 - høyt unde taket.jpg
Ensemblerom, smågrupper. Her er det 4,50 m under taket

 

Bandrom sett fra mikserom.jpg
Bandrommet - et rom i rommet - sett fra mikserommet/musikkproduksjon

 

Allrom med mye vinder.jpg
Allrommet - stort og åpent rom med mye vinduer