Beskrivelse av område/enhet

Rakkestad kommune har vært i en omorganiseringsprosess og er nå organisatorisk inndelt i fire kommuneområder som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Kommuneområdet Oppvekst og Kultur består av 4 grunnskoler, 5 kommunale barnehager, spesialpedagogisk team
barnehage, kultur samt PP-tjeneste. Hver enkelt enhet ledes i det daglige av enhetsleder for hvert
tjenesteområde.

Kultursjefen skal medvirke til at kommunen opprettholder og videreutvikler sin posisjon som en kulturkommune med et variert tilbud av kulturelle aktiviteter alene og sammen med frivilligheten og næringslivet.
Kultursjefen har overordnet ansvar for kulturområdet herunder fag, personal, økonomi og internkontroll, samt for å forberede, kvalitetssikre, følge opp og iverksette politiske vedtak.
Stillingen organiseres direkte under kommunalsjef oppvekst og kultur. Kultursjefen skal være bindeleddet mellom området kultur og administrativ ledelse i kommunen.
I rollen som kultursjef skal du være en viktig bidragsyter i videreutvikling av tjenester og samhandling med frivilligheten og næringslivet. Du vil ha en pådriverrolle innenfor kultur og være en del av ledernettverket på oppvekst og kultur.

Arbeidsoppgaver:

- Bidra til at Rakkestad kommune opprettholder og videreutvikler sin posisjon og status som en kommune med en tydelig satsing på kultur og aktivitet og utvikling i samhandling med andre aktører i Rakkestadsamfunnet. Samarbeide aktivt med frivillige lag- og organisasjoner og næringsliv på enkeltarrangementer og i utviklingsprosjekter.
- Fylle kulturhuset og andre møteplasser og arenaer med aktivitet ved å planlegge, koordinere og gjennomføre arrangement.
- Fokus på kultur i et oppvekst-, trivsels- og folkehelseperspektiv.
- Lede og videreutvikle kulturenheten, inkludert ansvar for fag, personal og økonomi.
- Koordinere, inspirere og delta på alle deler av enhetens virksomhet.
- Være en god og støttende samarbeidspartner og utviklingsaktør for kommunens mange arrangementer og aktiviteter.
- Saksbehandling og utredning av politiske og administrative saker på kulturområdet.

Kvalifikasjoner:

- relevant utdanning innen kunst og kultur, helst på høyskole-/universitetsnivå.
- bred erfaring innenfor kulturområdet
- erfaring med ledelse og administrasjon
- et betydelig engasjement for kulturområdet
- lederutdanning/ledererfaring på overordnet forvaltningsnivå.
- god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Beskrivelse

Engasjement, aktivitet og utvikling i Rakkestadsamfunnet


Det er en stilling for deg som har et stort engasjement for en levende bygd og godt lokalsamfunn, hvor kultur har en viktig plass og der samspillet mellom frivillighet, kultur og næringsliv sammen gir drakraft for utvikling og framgang i Rakkestadsamfunnet. Rakkestad kommune har et levende kommunesentrum, som i de siste årene har hatt god vekst. Det siste skuddet på stammen er en ny, morderne kulturskole i rådhus- og kulturhuskvartalet. Kultursjefen bidrar med å gjøre kommunesentrumet og dets arenaer til møteplasser for aktivitet og folkeliv. Nylig har kommunestyret vedtatt en ny kommuneplan, som har barn og unges situasjon og vilkår som øverste prioriterte område. Kultursjefen vil ha en sentral plass i oppfølgningen av denne målsettingen. Rakkestad kommune skal også ved egne tilbud og samarbeid med andre aktører legge til rette for innbyggervekst i perioden. Kultursjefen har en viktig rolle i tiltak i denne forbindelse.

Beskrivelse av område/enhet

Rakkestad kommune har vært i en omorganiseringsprosess og er nå organisatorisk inndelt i fire kommuneområder som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Kommuneområdet Oppvekst og Kultur består av 4 grunnskoler, 5 kommunale barnehager, spesialpedagogisk team
barnehage, kultur samt PP-tjeneste. Hver enkelt enhet ledes i det daglige av enhetsleder for hvert
tjenesteområde.

Kultursjefen skal medvirke til at kommunen opprettholder og videreutvikler sin posisjon som en kulturkommune med et variert tilbud av kulturelle aktiviteter alene og sammen med frivilligheten og næringslivet.
Kultursjefen har overordnet ansvar for kulturområdet herunder fag, personal, økonomi og internkontroll, samt for å forberede, kvalitetssikre, følge opp og iverksette politiske vedtak.
Stillingen organiseres direkte under kommunalsjef oppvekst og kultur. Kultursjefen skal være bindeleddet mellom området kultur og administrativ ledelse i kommunen.
I rollen som kultursjef skal du være en viktig bidragsyter i videreutvikling av tjenester og samhandling med frivilligheten og næringslivet. Du vil ha en pådriverrolle innenfor kultur og være en del av ledernettverket på oppvekst og kultur.

Arbeidsoppgaver

- Bidra til at Rakkestad kommune opprettholder og videreutvikler sin posisjon og status som en kommune med en tydelig satsing på kultur og aktivitet og utvikling i samhandling med andre aktører i Rakkestadsamfunnet. Samarbeide aktivt med frivillige lag- og organisasjoner og næringsliv på enkeltarrangementer og i utviklingsprosjekter.
- Fylle kulturhuset og andre møteplasser og arenaer med aktivitet ved å planlegge, koordinere og gjennomføre arrangement.
- Fokus på kultur i et oppvekst-, trivsels- og folkehelseperspektiv.
- Lede og videreutvikle kulturenheten, inkludert ansvar for fag, personal og økonomi.
- Koordinere, inspirere og delta på alle deler av enhetens virksomhet.
- Være en god og støttende samarbeidspartner og utviklingsaktør for kommunens mange arrangementer og aktiviteter.
- Saksbehandling og utredning av politiske og administrative saker på kulturområdet.

Kvalifikasjoner

- relevant utdanning innen kunst og kultur, helst på høyskole-/universitetsnivå.
- bred erfaring innenfor kulturområdet
- erfaring med ledelse og administrasjon
- et betydelig engasjement for kulturområdet
- lederutdanning/ledererfaring på overordnet forvaltningsnivå.
- god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- erfaring med ulike tilskuddsordninger

Egenskaper:
- Som person kan du tenke utradisjonelt, være initiativrik og ryddig. Du brenner for kultur og kunst og kan arbeide både strategisk og målrettet
- Du har faglig integritet og kan både ta og begrunne strategiske valg
- Du er skriftlig og muntlig dyktig, samarbeider godt og liker å både bygge og pleie nettverk i forskjellige kompetansemiljøer; i egen kommune, nabokommuner, fylkeskommune og kulturråd
- Du er villig til å ta i et tak og bidra aktivt i arrangementer og drift på dag og kveldstid

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi kan tilby

- Lønn etter avtale
- Fleksibel arbeidstid
- Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Tilsetting er betinget av at det legges frem tilfredsstillende politiattest.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV
legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med
på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.