Klubben har gjennom sin 50-årige historie gjort en stor samfunnsnyttig innsats gjennom frivillig arbeid og økonomisk støtte på felter som rusforebyggende arbeid for ungdom, tiltak for funksjonshemmede og eldre, samt bidrag til allmennyttige formål.  Et eksempel på det siste er støtten til utgivelse av Turbok for Rakkestad som ble distribuert gratis til alle husstander i kommunen.  Lions driver også et ungdomsutvekslingsprogram.

Klubben feirer sitt 50-årsjubileum i år.  Kultur-og oppvekstutvalget mener Lions Club er en verdig prisvinner og gratulerer med prisen.