Formålet med kultur- og frivillighetsprisen

Formålet med kultur- og frivillighetsprisen er å gi heder til en person eller organisasjon som har betydd eller betyr mye for kulturlivet i bygda. Alle grener av kulturlivet stilles likt.
Aktuelle kandidater kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som arbeider innen kulturområdet.

Rakkestad kommunes kultur- og frivillighetspris kan bare oppnås én gang.

Alle organisasjoner og enkeltpersoner i Rakkestad kan foreslå kandidater til kultur- og frivillighetsprisen

Forslagsfrist er 1. mars - fremmes skriftlig

Forslag må fremmes skriftlig og må inneholde:
forslagsstillers navn og adresse, kandidatens navn og adresse og en kort begrunnelse for forslaget.

Vedtak om tildeling er endelig og ikke gjenstand for klage eller krav om ytterligere begrunnelse.
Ordføreren eller den han/hun utpeker, overrekker prisen i Rakkestad 17. mai.

Tildeling av kultur- og frivillighetsprisen fra 2016 -

Kultur- og frivillighetspris:

År

Navn

Sum kr

2022 Rakkestad Janitsjar 100 år 15 000
2021 Ingen utdeling  
2020 For godt vedlikehold av stier og turterrenget i Fjella våre:
Per Vidar Pedersen og
Atle Morsett
15 000

2019

Ingen utdeling

 

2018

Isleggergutta
Glenn Jelsnes,
Robert Jelsnes
Trond Heyerdahl

15 000

2017

Ingen utdeling

 

2016

Rakkestad kunstforening

15 000

2015 Ingen utdeling  

Tildeling av kulturpris i årene 1987 - 2014:

           

 

Kulturpris:    

 

År

Navn

Sum kr

1987

Ivar Filtvedt

10.000

1988

Olav Storeheier

  7.000

1989

Asbjørn Bye

  6.000

1990

Johan Aamodt

  7.000

1991

Ole Haug

  7.000

1992

Odd Fladstad

  7.000

1993

Anne Rasmussen

  7.000

1994

Ingen utdeling

 

1995

Jon Ringstad

Arne Ringstad

  7.000

  7.000

1996

Inger Lise Weibye

  7.000

1997

RIF- fotball

  7.000

1998

Per Steinar Gjulem

  7.000

1999

Halfdan Elverhøi

  7.000

2000

Eva Bjørnstad

10.000

2001

Per Roar Østby

10.000

2002

Bygdebokkomiteen og Underhuset

10.000

2003

Carl-Erik Larsson

10.000

2004

Sandbekkmøllens Venner

10.000

2005

Hjemmefrontsmuseets venner

10.000

2006

Jorunn Kristiansen

10 000

2007

Rakkestad skolekorps

15 000

2008

Ingen utdeling

 

2009

Bodil Broen Degnes

15 000

2010

Ingen utdeling

 

2011

Hege og Thor Lannem

15 000

2012

Kjell Roger Strøm Olsen

15 000

2013

Lions club Rakkestad

15 000

2014

Rakkestad idrettsforening

15 000