Arbeidsoppgaver:
- Være synlig, informere og veilede om aktuelle behandlingstilbud, tjenester og tiltak til kreftrammede      og deres pårørende.
- Ha god oversikt over kommunens aktuelle tjenestetilbud, tilbud i spesialisthelsetjenesten, samt               andre  aktuelle tjenester
- Legge til rette for koordinert og helhetlig tjenesteforløp til kreftrammede og deres pårørende.
- Individuell oppfølging og samhandling i samarbeid med andre fagtjenester og hjemmetjenesten
- Arbeidsoppgaver knyttet til pakkeforløp hjem for pasienter med kreft
- Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen som sikrer koordinert og helhetlig          tjenesteforløp
- Bidra til kompetanseutvikling,veiledning og opplæring innad i kommunen
- Det kan også påregnes å bidra i planarbeid relatert til kommunens tjenester og kreftomsorg

Krav
- Det kreves norsk autorisasjon som sykepleier
- God skriftlig- og muntlig kommunikasjonsevne
- Gode IT-kunnskaper
- Førerkort kl B
- Disponere egen bil
- Språkferdigheter minimum B2 norsk muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner
- Det er ønskelig med videreutdanning innenfor kreftomsorg og palliasjon.
Ved manglende videreutdanning kan erfaring vektlegges.

Personlige egenskaper
- Du kan jobbe koordinerende, strukturert og målrettet, både selvstendig og i team
- Du viser evne til å skape tillit hos de som mottar tjenesten
- Du er en nettverksbygger og god til å jobbe i team
- Du holder deg faglig oppdatert
- Du er engasjert, fleksibel og løsningsorientert

I tillegg til å ha formal og realkompetanse vil personlig egnethet bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby
- En selvstendig, spennende og utfordrende jobb
- Et godt faglig nivå på gode samarbeidspartnere
- Dagstilling
- Lønn etter kvalifikasjoner - ansiennitet/utdanning/stp

Arbeidsvilkår
Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.
Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.
Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no