Daglig leder i Rudskogen Motorpark, Harald Huysman, fortalte litt om aktiviteten på anlegget og hvilket løft de nye byggene vil gi, blant annet på helårsdrift og kurs og konferanser, i tillegg til bedre fasiliteter for de ansatte. Han takket hver og en av de fremmøtte og rettet en takk til Rakkestad kommune, med sin positive innstilling til anlegget.

Ordfører karoline Fjeldstad ga Huysman ros for anlegget og Rudskogen sin satsning på lokal arbeidskraft og leveranser. Hun gledet seg over utbyggingen og til å se prosjektene ferdigstilt.