Innsamling av husholdningsavfall og forbrenning av husholdningsavfall har i år vært ute på anbud etter reglene som gjelder offentlige anskaffelser. Begge kontraktene gjelder for fem år fram i tid, med mulighet for to års opsjon.