Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Alt om Korona

Koronavirus - informasjon til ansatte

I menypunktene finner du som ansatt i Rakkestad kommune nyttig informasjon om Koronavirus, og her vil du også finne relevante artikler fra kommunen.

Vi oppfordrer deg som ansatt til å være innom siden regelmessig

Uvaksinerte nærkontakter og uvaksinert helsepersonell får plikt til å teste seg - målrettet testing i skolene, pr. 12.11-21

​Fra onsdag neste uke får alle uvaksinerte nærkontakter som bor sammen med smittede personer og tilsvarende nære plikt til å teste seg – selv om de er symptomfrie.

Plikten vil gjelde alle uvaksinerte nærkontakter over 18 år.

Den innebærer at de må teste seg hver dag i en uke med selvtest, eller annenhver dag med PCR-test.

Uvaksinert helsepersonell må teste seg jevnlig og de må bruke munnbind.

Målrettet bruk av testing i skolene innføres for å fange opp og forebygge smittespredning der smitten er høy og presset på helsetjenesten stort.

regjeringen_opengraph_image200x200

Anbefalinger for besøkende til Skautun og omsorgsboliger, pr.29.04-21

Følgende anbefalinger gjelder for besøkende til Skautun og omsorgsboliger:

 • Begrenset kontakt.
 • Maksimalt 2 personer pr besøk på pasient- og beboerrom slik at avstand på minst 1meter kan opprettholdes.
 • Ved flere enn 2 besøkende bør man treffes ute slik at avstand på minst 1 meter kan opprettholdes. 
 • Pasienter og beboere frarådes å reise på besøk til private hjem på grunn av den uavklarte smittesituasjonen i Rakkestad.
 • Oppretthold avstand på 1 meter under besøket i størst mulig grad.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Bruk av munnbind:
  • Anbefaler bruk av munnbind under besøk.
  •  Pasient / beboer kan utpeke 1-2 faste besøkspersoner. Disse trenger ikke å benytte munnbind under besøket.
  • Utendørs må man ikke bruke munnbind såfremt 1 meters avstand opprettholdes (den som triller en rullestol trenger ikke å bruke munnbind).
 • Vi ber besøkende være ekstra oppmerksom på covid-19 symptomer. Hvis du har symptomer skal du ikke komme på besøk. Dette gjelder også ved besøk til de som er vaksinert mot covid-19. 
For vaksinerte besøkende
For besøkende som er fullvaksinerte og som skal på besøk til en beboer på Skautun og omsorgsboligene som er vaksinert gjelder følgende anbefaling (i tråd med råd fra regjeringen datert 29.04):
 • På beboeres rom og i bilen kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre vaksinerte selv om de er i risikogruppen. 
 • Munnbind er ikke påkrevd under besøket.
 • Vi ber om at det benyttes munnbind i korridor.
 • Er du usikker på om beboeren du skal besøke er vaksinert, må du etterspørre dette.

Denne anbefalingen gjelder ikke for korttidsenheten, da pasientrom på korttidsenheten ikke betraktes som privat hjem.

Vi oppfordrer til at besøkende tar med pasienter og beboere ut i nærområdet. Ved bilturer må munnbind benyttes av andre enn de faste besøkspersonene. 

Skautun

Regjeringen forlenger 5A-tiltakene i Rakkestad til og med søndag 25. april, pr.10.04-21

Regjeringen videreførte i dag tiltak etter kapittel 5A for deler av kommunene i Viken. Rakkestad er en av kommune som fortsatt er regulert av de strenge tiltakene.

I disse kommunene videreføres tiltaksnivå A: Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Gjerdrum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ullensaker og Ås.

I disse kommunene blir tiltaksnivået nedjustert fra tiltaksnivå A til tiltaksnivå B:
Aurskog-Høland, Frogn, Halden, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nesodden, Nittedal, Ringerike, Skiptvet, Vestby, Våler og Øvre Eiker.

I disse kommunene avsluttes de regionale tiltakene: Aremark, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Ål i Viken samt Gran kommune i Innlandet.

Koronavirus - informasjon

Korona; disse tiltakene gjelder i Rakkestad nå, pr. 11.03-21

Regjeringen la ikke frem nye tiltak på sin pressekonferanse tirsdag 9. mars, men advarte samtidig om at smittetallene må ned. Det ble varslet strengere nasjonale tiltak hvis R-tallet (reproduksjonstallet) forblir på 1,3 eller høyere.

Rakkestad kommune fortsetter å følge nasjonale regler og retningslinjer og beholder smitteverntiltakene på samme nivå som nasjonale regler og retningslinjer. Vi må samtidig være forberedt på at situasjonen kan endre seg raskt. 

Her er oversikt over de nasjonale smitteverntiltakene. 

2021_02_23_nasjonale-tiltak_16-9_1280x720

Besøk på Skautun og omsorgsboliger i tilknytning til Skautun må begrenses, pr. 19-01-21

Mandag 18. januar 2021 forlenget kommunestyret den lokale Covid-19 forskriften til 2. februar 2021.

Enda pågår pandemien for fullt og kommunen er veldig opptatt av å unngå at smitte på nytt tar seg opp i omsorgsboligene og sykehjemmet.

Av den grunn må besøk til beboere og pasienter holdes på et absolutt minimum inntil at vaksinasjon er gjennomført og den har fått full effekt. I den grad pårørende likevel ønsker å besøke noen av sine, må det tas særskilt kontakt med omsorgsboligene og sykehjemmet for å avtale om slikt besøk.  

Denne ordningen vil gjelde ut februar 2021.

Skautun omsorgsboliger

Rakkestad kommune forlenger lokal forskrift - følger Regjeringen og åpner opp for barn og unge innendørs, pr. 19.01-21

Rakkestad kommunestyre vedtok enstemmig i dag å forlenge den lokale covid-19 forskriften. 

Organisert aktivitet for barn og unge til og med 19 år får starte opp, men kamper, cuper og turneringer må vente.

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter samt tros- og livssynshus må holde stengt. Gjelder ikke begravelser.

Forskriften gjøres gjeldende i 2 uker i perioden 19.01.2021 – 02.02.2021. 

Korona-infobilde-pressemelding

Pressemelding 05.01.2021 - Rakkestad kommune innfører lokal forskrift

Rakkestad kommunestyre vedtok enstemmig i dag en covid-19 forskrift for perioden 05.01.21 - 18.01.21.

Rakkestad kommune fastsetter på grunnlag av både den lokale og nasjonale situasjonen en egen Covid-19 forskrift for å holde kontroll på og redusere smitte og smitteomfang i Rakkestadsamfunnet. Det er kritisk for kommunale velferdstjenester, enkeltmenneskers trygghet og lokalsamfunnets fungerende at Rakkestad kommune lykkes med sine oppgaver i bekjempelsen av viruset. 

Forskriften gjøres gjeldende i 2 uker i perioden 5.1.2021 – 18.1.2021. 

Korona-infobilde-pressemelding
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7