Åpningstider Kopla

mandag

07:30 – 14:30

tirsdag og torsdag

14:00 – 19:30

onsdag og fredag

07:30 – 11:30

lørdag Stengt

Gjeldende fra 1. september 2020

Kopla er mottaksplass for avfall fra husholdninger og næringsliv og kom i gang på slutten av 60-tallet

Mottaksplassen kom i gang på slutten av 60-tallet og har oppgjennom årene utviklet seg i forhold til gjeldende krav og behov for avfallshåndtering. I 1991 ble det opprettet mottaksplass for øvrig avfall, og i 1992 kom første starten på renovasjonsordningen for husstandene i Rakkestad. Kopla renovasjonsplass ble nedlagt som avfallsdeponi i 1998. Etter dette har plassen vært brukt til omlasting og sortering av avfall, samt deponi av rene masser som f.eks. jord og stein. Kopla renovasjonsplass er et anlegg med tilbud til kommunens innbyggere og mindre bedrifter om å levere sitt avfall. Avfallet sorteres, omlastes og transporteres videre til godkjente mottak. I år 2000 var Kopla gjennom en omfattende administrativ og politisk prosess, og midler ble avsatt til bla. utbygging av vekt og garasje på anlegget.