Alle kommuner er pålagt å ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Koordinerende enhet er kontaktsted for alle som har spørsmål om koordinering av helse- og omsorgstjenester.

Ring 69 22 55 00 ved behov for kontakt med koordinerende enhet ved helsekoordinator Kirsti Engedahl.