Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Koordinerende enhet

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Koordinerende enhet sin hovedoppgave er å bidra til at de som har sammensatte og langvarige behov for helse- og omsorgstjenester opplever en sammenhengende behandlingstjeneste.

  Beskrivelse

  Alle kommuner er pålagt å ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Koordinerende enhet er kontaktsted for alle som har spørsmål om koordinering av helse- og omsorgstjenester.

  Målgruppe

  Personer i alle aldre med sammensatte og langvarig behov for helse- og omsorgstjenester.

  Samarbeidspartnere

  Tjenesteytere i kommunen samt eksterne tjenesteytere som sammen skal bidra til helhetlig tilbud til den enkelte.

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ring 69 22 55 00 ved behov for kontakt med koordinerende enhet ved helsekoordinator Kirsti Engedahl.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Saker til Koordinerende enhet behandles hver 14. dag i et tverrfaglig sammensatt team. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det fattes vedtak på individuell plan samt koordinator.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Klagen sender du til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, går saken videre til behandling hos Fylkesmannen.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Ta kontakt med kommunens servicekontor 69 22 55 00 ved spørsmål vedrørende koordinerende enhet.

  Tjenesten oppdatert: 04.02.2015 14:10