Postadresse: Postboks 264, 1891 Rakkestad
Fakturaadresse: Postboks 58, 1890 Rakkestad
   
Telefax: 69 22 55 01
SMS: 94 15 82 95
   
Nettadresse: www.rakkestad.kommune.no
Facebook Rakkestad kommune Rakkestad kommune
 

 

Organisasjonsnr.: 945 372 281
Kontonr. i Marker Sparebank 1050.07.99000
IBAN-nr.              NO68 1050 0799 000
SWIFT/BIC DNBANOKK

Åpningstider NAV og Servicekontoret

Åpningstider Servicekontoret/NAV mottak i Rådhusveien 8:

Servicekontoret Kl. 09.00 - 14.00 alle dager
Nav mottak Kl. 11.30 - 14.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Nav mottak Onsdag stengt

 

Telefontider

Servicekontoret 69 22 55 00 Kl. 09.00 - 15.00 alle dager
Nav Kontaktsenter 55 55 33 33  Kl. 08.00 - 15.30

Henvendelse ønske om timeavtale hos Advokatvakten

Servicekontoret Rådhusveien 8
Tlf.:  69 22 55 00
Møtested Rakkestad Bibliotek 
Når: ca. hver fjerde uke, på en torsdag.

Kontaktnr til Skautun sykehjem, hjemmesykepleien og BOAK

 

Telefoner til Skautun sykehjem:

Avd. A 95 75 39 86
Avd. B 48 99 67 69
Avd. C  99 08 14 70
Avd. D 48 99 76 25
Avd. E  97 13 14 92


Hjemmesykepleien:

Hjemmeboende: 91 78 14 32
Omsorgsboliger: 41 44 40 08

Bo- og aktivitetstjenester (BOAK):

Gudimstua 99 08 87 53
Rådhusveien 12 48 99 68 72
Dagsenteret 99 09 27 52
Lundborg Avlastning 48 95 48 97
Lundborgvn. 1  48 99 67 59
Lundborgvn. 3B, 5 og 7 48 99 68 65
Kleven 48 99 67 58