Konfliktrådslederen avgjør om saken egner seg for megling. Meglingen foregår på et nøytralt sted.

Meglerne

  • Meglerne er nøytrale
  • Meglerne har taushetsplikt
  • Meglerne informerer om hva som skjer ved megling
  • I meglingen får begge parter anledning til å redegjøre for saken
  • Partene må møte personlig i meglingsmøtet
  • I meglingen kan partene ha med en bisitter som ikke er advokat

Konfliktrådet i Østfold har flyttet inn i nye lokaler i Mosseveien 60, 1640 Råde. Kontorene ligger i 3. etg. i samme bygg som nye Vansjø lensmannskontor. Du finner oss ved avkjøringen til E6 i Råde, mellom Volvo og OBS.

Besøksadresse: Mosseveien 60, 3. etg, 1640 Råde
Postadresse: Mosseveien 60, 1640 Råde
Telefon: 22 03 26 15
E-post: ostfold@konfliktraadet.no

Ansatte:

Konfliktrådsleder Monika Svendsen, 22 03 26 14
Konsulent Mona Røseth, 22 03 26 16
Førstekonsulent Trine Christiansen, 22 03 26 12
Rådgiver Merete Torgersen, 22 03 26 13
 

Konfliktrådsleder Monika Svendsen, 22 03 26 14 Konsulent Mona Røseth, 22 03 26 16 Førstekonsulent Trine Christiansen, 22 03 26 12 Rådgiver Merete Torgersen, 22 03 26 13