Kirkelig konfirmasjon

Fremdeles velger flertallet kirkelig konfirmasjon. Årlig er det ca. 40 000 konfirmanter i Den norske kirke.
ålgruppen for kirkelig konfirmasjon er 14 - 15 åringer som er døpt i Den norske kirke, og som vil ta del i kirkens konfirmasjonsopplæring. Du kan også være med på konfirmasjonsundervisningen uten å være døpt, men for å delta på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten må du la deg døpe først.

Påmelding skjer hos den menigheten du tilhører. De som ønsker kirkelig konfirmasjon skal melde seg til konfirmantinnskrivning normalt i det året en fyller 14 år.
Innskrivningen skjer tidlig på høsten. Nærmere kunngjøring skjer i menighetsbladet til den menigheten du tilhører, eller ved oppslag og informasjon på skolene.
Alle som er døpt i kirken skal få tilbud om konfirmasjonsundervisning.

Flere opplysninger:


 

Humanistisk konfirmasjon

Humanistisk konfirmasjon blir stadig mer vanlig i Norge. Du kan tilhøre alle typer livssyn for å delta på denne varianten. Humanistisk konfirmasjon blir arrangert av Human-Etisk Forbund. Det er en organisasjon som arbeider for likestilling mellom livssynene, og for humanistiske verdier og humanetikk. Borgerlig konfirmasjon bygger på et humanistisk livssyn. Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til alle ungdommer over hele landet som ønsker å markere at de befinner seg i overgangsfasen fra barn til voksen. Du trenger ikke være medlem av Human-Etisk Forbund eller utmeldt av statskirken for å delta. Du kan også delta hvis du er kristen og tilhører en annen religion. Bor du i utlandet kan du følge et brevkursopplegg.

Påmelding til Humanistisk konfirmasjon skjer i de fleste fylkeslag om høsten, men de forskjellige lagene har ulike påmeldingsfrister. Noen har også påmelding om våren.

Flere opplysninger : 


 

Tentro - Frikirkelig konfirmasjon

Du kan velge en frikirkelig konfirmasjons-undervisning i stedet for kirkelig eller borgerlig.
Tilbudet bygger på et kristent rammeverk, men har et et annerledes opplegg enn i den norske kirke når det gjelder former og læringsmetoder. Det skal heller ikke være et krav om å være døpt eller å la seg døpe. Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra en frikirkelig menighetssammenheng som står ansvarlige, men du kan være med på tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv.

Tentro gjennomføres på et skoleår, med samlinger hver 14.dag (kan variere fra gruppe til gruppe), samt to turer i løpet av året (kan variere noe fra sted til sted). Det finnes lokale grupper mange steder over hele Norge.

Flere opplysninger: