Kommunestyret

Sted:      Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen

Dato:      14.02.2019      

Tid:         kl. 18.30
 

Folkets spørretime:

Spørsmål til ordføreren må leveres skriftlig innen tirsdag 12. februar 2019.
                

1/19           Valg av varaordfører for perioden 16.1 – 16.4.2019

2/19           Årsmelding for kontrollutvalget i Rakkestad kommune

3/19           Forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser – utbyggingsprosjekter»

4/19           Harlemåsen boligområde

5/19           Rakkestad kulturskole

6/19           Eiendomsskatt – fritak etter eiendomsskatteloven §7 2019

7/19           Bosetting av flyktninger 2019

8/19           Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk –
                  Korumdalen 59N11E Brewery and farming Daniel Guerrera

9/19           Revidert selskapsavtale for driftsassistansen i Østfold IKS (DAØ) gjeldende fra år 2020       

 

Temamøte

  • Nyetablert Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) ved seksjonsleder Skole
    Morten Vedahl
  • Bedre tverrfaglig innsats (BTI) ved seksjonsleder Barnehage Anne Grethe Schau
Kommunestyret overføres direkte på kommune TV, linken ligger på forsiden på www.rakkestad.kommune.no og på Facebook.