SAKSLISTE

Folkets spørretime 

Spørsmål til ordføreren må leveres skriftlig innen tirsdag 11. juni 2019.                    

20/19         Årsberetning 2018 – Rakkestad kommune

21/19         Rakkestad kommune – regnskap 2018

22/19         Økonomiske rapporter pr. 30.4.2019 – Drift og investeringer 

23/19         Nytt Skautun rehabilitering og omsorgssenter - melding

24/19         Harlemåsen boligområde - prosjekt - oppfølgning av kommunestyresak nr. 4/19 - melding

25/19         Harlemåsen boligområde - utkast til utviklingsavtale mellom Rakkestad kommune og Peder Harlem

26/19         Kirkeng barnehage - utvidelse - melding

27/19         Bredbåndsutbygging i Rakkestad

28/19         Statlige spillemidler til kommunale kulturarenaer m.m. - melding

29/19         Plan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2022

30/19         Østfold avfallsselskap (ØAS) - etablering av interkommunalt selskap for sortering av husholdningsavfall

 

Sakskart med dokumenter og link til direkte tv-overføring ligger på kommunens nettside www.rakkestad.kommune.no.