Følgende er valgt til medlemmer av kommunestyret for perioden 2019 - 2023:

Senterpartiet

Karoline Fjeldstad (ordfører), Peder Harlem, Elise Lilletorp Lien, Magne Andrè Bjørnstad, Dagfinn Søtorp, Maria Hereid Kristiansen, Jon Martin Snopestad, Lars Vegard Fosser, Gunnar Line, Mette Østensvig, Helen Graarud.

Arbeiderpartiet

Knut Magne Bjørnstad, Tina Ødegård Holt, Kim Thomas Haglund, Laila Rode, Hans Edvin Johansson, Finn Kultorp.

Høyre

Espen Storeheier, Knut Ruud, Sølvi Brekklund Sæves.

Kristelig Folkeparti

Iselin Bjørnstad (varaordfører), Øyvind Kjeve.

Fremskrittspartiet

Hans Jørgen Fagereng, Stine Svanskov Teigen.

Miljøpartiet De Grønne

Barbro Urke