Informasjonsavis
Denne uken sendes det ut en informasjonsavis i forbindelse med kommunereformen. Avisen kan leses/lastes ned her. 

Innbyggerundersøkelse
Fra ca 18. mai vil Opinion AS ringe 1000 rakstinger, fordelt på alder, kjønn og bosted i kommunen, med spørsmål knyttet til den enkeltes tanker rundt kommunereformen. Her vil 16- og 17-åringer også bli spurt. 

Nummer
Du ringes opp fra nummer 73 10 21 00.

Rakkestad kommune oppfordrer de som ringes opp til å delta i undersøkelsen.