Kommunedelplaner

Publisert | Oppdatert 28. november 2016

En kommunedelplan fokuserer på et tema/sektor eller en del av arealet i kommunen, jfr. plan- og bygningslovens §20-1. I kommunedelplaner inngår også handlingsprogram som gir viktige forutsetninger for å oppnå målene satt i kommunedelplanen.
I Rakkestad er det blant annet utarbeidet en kommunedelplan for trafikksikkerhet.

Den sist vedtatte kommunedelplanen omhandler vannmiljø og gjelder for perioden 2007-2017.
 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut