Kommunale gebyrer og eiendomsskatt 1. termin 2019
Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale gebyrer i Rakkestad kommune. Faktura på kommunale gebyrer og eiendomsskatt for 1. termin 2019 sendes ut i disse dager. Forfall på fakturaen er 20. mars. Denne terminen inneholder avregning på vann og kloakk for 2018 samt informasjon om eiendomsskatten din.

Betales i fire terminer
Kommunale gebyrer skal betales i fire terminer. Betalingsfrister i 2019 er:

  •          20. mars
  •          20. juni
  •          20. september
  •          20. desember

Du kan lese mer om de kommunale gebyrene her

Klage på eiendomsskatt
Eiendomsskatten kan påklages og klagen må sendes eiendomsskattekontoret innen 12. april 2019. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage.

Faktura
Fakturamottakeren kan benytte betalingsinformasjonen til å opprette avtalegiro og/eller eFaktura. Kontonummer det skal betales til er 1050.17.86301.

Betalingsvansker
Hvis du ikke betaler kommunale gebyrer i tide, må du betale gebyr og forsinkelsesrenter. Eiendomsskattekontoret har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eigedomsskattelova. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler. Hvis du ikke kan betale, må du kontakte økonomiavdelingen i Rakkestad kommune før forfall på fakturaen.

Kontaktinformasjon

Økonomiavdelingen (ved betalingsutsettelse/betalingsvansker):

Ann Kristin Kartnes                 tlf. 474 89 632
Marianne Evensen                  tlf. 474 67 185

Teknikk, miljø og landbruk (ved innhold i fakturaen):

Hanne Harlem                         tlf. 489 97 039
Iren Madsen, eiendomsskatt   tlf. 479 70 366

 

 Du kan lese mer om eiendomsskatt her