Utslipp av klimagasser bidrar til å forsterke drivhuseffekten som gir en oppvarming av jordkloden.

Viktige klimagassene er karbondioksid, metan og lystgass. Mobile kilder som veitrafikk, olje- og gassutvinning, industriprosesser og forbrenning er de viktigste kildene til utslipp av klimagasser.