For innenbygdsboende er satsene kr. 1.000,- for småviltkort og kr. 1.250,- for rådyrkort. For utenbygdsboende er satsen kr. 1.500,- for småviltkort og kr. 1.500,- for rådyrkort.

Døgnkort på småvilt koster kr. 200,-. Døgnkort selges gjennom Inatur.no.  Orrhøne, røy og jerpe er fredet i de kommunale skoger.
I Storetorp skog selges det døgnkort på rådyr.  Prisen pr. dag er kr. 300,-,. Ordningen er etablert gjennom Inatur – men info finnes der, les her:

Se for øvrig kommunens hjemmesider Rakkestad kommune.no – Kommuneskogen for mer informasjon.

Mer info om dette på våre side:

Skjema finner du under "skjema" nederst på siden og via "Skjemaer A til Å" fra forsiden vår.