Rakkestad kommune kan tilby jakt på rådyr og småvilt

Jakt på skogsfugl begrenses til bare tiur og orrhane.
Røy, orrhøne og jerpe er for tiden freda i Rakkestad kommunale skoger.

Det selges sesongkort på småvilt fra 10. september (21. august) til 23. desember.

SØKNADSFRIST ER 20. MAI.
Søknadskjema finner du nederst på nettsiden

Logo inatur grønn symbol

Døgnkort selges via inatur til jakt på småvilt og rådyr.

Jakt -inatur.no

Her går du inn å finner ledige terreng for storvilt og småvilt, som du kan kjøpe døgnkort til.

Småviltkort

Småviltkortet omfatter alle arter som det er jakttid på, og som er definert som småvilt.

Det selges også jaktkort på rådyr, og jaktkortet gjelder en enkelt skogteig.
dersom en jeger skyter rådyr tidlig i jakten, er det anledning til å kjøpe ett jaktkort til.

Ved søknad tas med ønsket type jakt samt hvilket område.