"Flere freske folk" - i Rakkestad har 3 satsingsområder:

- sentrumsti - stien for alle
- bowls og boccia - et kulespill, et lavterskeltiltak i Idrettshallen
- og etablering av livscafèer.

I lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. Det dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. Ved hjelp av enkle metoder prøver man ut forandringer i eget liv og vurderer resultatene av disse endringene.

Fire viktige temaer er valgt ut:
-    sikkerhet og trygghet
-    sosialt nettverk
-    mat og drikke samt
-    fysisk aktivitet.

Livscafèene ledes av pensjonister (sirkelledere) og er møteplasser hvor nye muligheter for et godt liv kan vokse fram. Deltakerne inspirerer hverandre ved å dele tips og erfaringer.
Livscafeene er hyggelige og meningsfulle møteplasser som skapes av deltakerne i fellesskap.
En eller to pensjonister leder grupper på 8-12 deltakere.

Aktivitetene veksler mellom små faglige innspill, diskusjoner kombinert med humor og hygge
På livcafèene inspirerer deltakerne hverandre til å bruke egne kunnskaper og erfaringer til å styrke helse og livsglede. En enkel og nyttig metode brukes for å bli bevisst på vaner, sette egne mål, planlegge og gjennomføre endringer.

Lyst på livet legger til rette for at den enkelte gjør forandringer og får anledning til å lykkes med dette.

I Rakkestad starter vi med 4 livscafeer (sirkler) – Vi har 2 sirkelledere i hver gruppe. Disse er klare til innsats. Det er 6 livscafètreff, en gang i måneden i 6 måneder, – Hvert treff har 4 timers varighet.   

Det starters opp med første cafètreff:
-    mandag 27. august klokka 12 til 16 i styrerommet i Idrettshallen
-    tirsdag 28. august klokka 12 til 16 i styrerommet i Idrettshallen
-    onsdag 29. august klokka 12 til 16 i Degernes helse og velferdssenter
-    torsdag 30. august klokka 12 til 16 i styrerommet i Idrettshallen.

Hver Cafègruppe bestemmer selv tider og møtes etter det første møte.

Sirklene er gratis, du betaler litt for bevertning.

Vi ønsker påmelding så snart som mulig, men senest fredag 23. august til Rakkestad Frivilligsentral, tlf. 46 80 95 90. Oppgi navn og telefonnummer så ringer vi deg og forteller hvilken cafègruppe du er med i.
Har du en venn/venninne som vil være med: Husk å melde på.


VELKOMMEN!