Har du ikke fått brev eller skjema eller av annen grunn trenger et nytt skjema, 

I opplæringslovens § 8-1 står det at elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller på den skolen i nærmiljøet som de sogner til.

Det er imidlertid også mulighet til å søke om skolegang ved andre skoler, dette må da komme fram på innmeldingsskjemaet. Forutsetningen for å kunne imøtekomme en slik søknad er at skolen har plass til å ta i mot elevene og at elevene kan benytte seg av eksisterende skyssordninger.

Fyll ut og returner skjemaet snarest.
Skjemaet kan sendes til Rakkestad kommune, Seksjon skole, pb. 264, 1891 Rakkestad.
Svar gjerne også på om det er aktuelt med SFO-plass.
Dette er ikke bindende, kun ment som en registrering. Eventuell plass må søkes på eget skjema.

Send gjerne med vedlegg dersom det synes nødvendig.

Administrasjonen vil foreta registrering og fordeling av elevene innen 1. mars.