Vi vil forholde oss til de smittervernfaglige anbefalinger som er både i kommunen og FHI, og forventer også at dere som møter til kurs gjør det samme.
Møt opp ved inngangen ved Rakkestad Familiesenter og så vil kursholder komme ut å hente dere som har møtt frem.

Datoer og temaer

 

DATO - mandag

UKE

TEMA

04.01 -avlyst

1

Nedstemthet og negative tanker

11.01 - avlyst

2

Selvhevdelse, grensesetting

18.01 - avlyst

3

Søvn, søvnvansker

25.01 - avlyst

4

Bekymringstanker, angst

01.02 - avlyst

5

Nedstemthet og negative tanker

08.02

6

Bekymringstanker, angst

15.02

7

R: Søvn, søvnvansker

22.02

8

Nedstemthet og negative tanker

01.03.

9

Søvn, søvnvansker

08.03.

10

Selvhevdelse, grensesetting

15.03.

11

Bekymringstanker, angst

22.03.

12

Selvhevdelse, grensesetting

29.03.

13

PAUSE PGA PÅSKE

(Det vil muligens bli noe endring i tema etter påske, følg med på kommunens hjemmeside og info om innføringskurs

05.04.

14

12.04.

15

Søvn, søvnvansker

19.04.

16

Nedstemthet, negative tanker

26.04.

17

Bekymringstanker, angst

03.05.

18

Selvhevdelse, grensesetting

10.05.

19

Søvn, søvnvansker

17.05.

20

UTGÅR (17. mai)

24.05.

21

UTGÅR   (2. pinsedag)

03.05.

22

Nedstemthet, negative tanker

07.06.

23

Bekymringstanker, angst

14.06.

24

Selvhevdelse, grensesetting

21.06.

25

Søvn, søvnvansker

28.06.

26

Nedstemthet, negative tanker

05.07.

27

Bekymringstanker, angst

 

28

PAUSE/

SOMMERFERIE

 

29

 

30

02.08.

31

OPPSTART ETTER SOMMEREN

Hvem kan være med på dette innføringskurset ? og må jeg ha henvisning

Lavterskeltilbud for alle over 16 år bosatt i Rakkestad kommune

Du trenger ingen henvisning fra lege, her er det bare å møte opp!

Kurset er gratis, og vi anbefaler at du får med deg alle kurssamlingene. 
Undervisningen blir gitt av kommunepsykolog i Rakkestad og øvrige ansatte i psykisk helsearbeid og rustjeneste.     

Vi håper å kunne styrke innbyggerne i Rakkestad til å håndtere stress vi alle har i perioder av livet, samt gi deg noen verktøy for å håndtere utfordrende situasjoner.  
Kurset kan gi hjelp til å forstå deg selv eller andre når livet er krevende. Kurset passer for de med milde til moderate psykiske helseutfordringer, de med et gryende rusproblem eller deg som pårørende til noen som har det vanskelig.

Arrangør:
Psykisk helsearbeid og rustjeneste