Innføringskursene starter i uke 32 - mandag 3. august - velkommen

UKE

Dato - mandag:

Tema

32

03.08.

Søvn og søvnvansker

33

10.08.

Negative tanker, nedstemthet

34

17.08.

Selvhevdelse, grensesetting

35

24.08.

Bekymringstanker, angst

     

36

31.08.

Søvn og søvnvansker

37

07.09.

Negative tanker, nedstemthet

38

14.09.

Selvhevdelse, grensesetting

39

21.09.

Bekymringstanker, angst

     

40

28.09.

Søvn og søvnvansker

41

05.10.

Negative tanker, nedstemthet

42

12.10.

Selvhevdelse, grensesetting

43

19.10.

Bekymringstanker, angst

     

44

26.10.

Søvn og søvnvansker

45

02.11

Negative tanker, nedstemthet

46

09.11.

Selvhevdelse, grensesetting

47

16.11.

Bekymringstanker, angst

     

48

23.11

Søvn og søvnvansker

49

30.11

Negative tanker, nedstemthet

50

07.12.

Selvhevdelse, grensesetting

51

14.12

Bekymringstanker, angst

     

52

21.12

Søvn og søvnvansker

Søvn og søvnvansker

Hvem kan være med på dette innføringskurset ? og må jeg ha henvisning

Lavterskeltilbud for alle over 16 år bosatt i Rakkestad kommune

Du trenger ingen henvisning fra lege, her er det bare å møte opp!

Kurset er gratis, og vi anbefaler at du får med deg alle kurssamlingene. 
Undervisningen blir gitt av kommunepsykolog i Rakkestad og øvrige ansatte i psykisk helsearbeid og rustjeneste.     

Vi håper å kunne styrke innbyggerne i Rakkestad til å håndtere stress vi alle har i perioder av livet, samt gi deg noen verktøy for å håndtere utfordrende situasjoner.  
Kurset kan gi hjelp til å forstå deg selv eller andre når livet er krevende. Kurset passer for de med milde til moderate psykiske helseutfordringer, de med et gryende rusproblem eller deg som pårørende til noen som har det vanskelig.

Arrangør:
Psykisk helsearbeid og rustjeneste