Det innføres telerestriksjoner på følgende veier:

6 tonns aksellast: Vestorpveien (Buer – Vestorp), Stiksmoveien, Sølvskuttveien (Væhle – Gammelsrud), Væleveien (Nakkim – Uttisrud), Budalsveien

8 tonns aksellast: Bærbyveien (Hol – Østby), Murtnesveien

Rakkestad kommune har ingen myndighet til å gi dispensasjon, dispensasjonsmyndighet er Statens Vegvesen.
Søknad om dispensasjon gjøres til Statens vegvesen på e-mail disp.spesialtransport@vegvesen.no eller på tele fax 612 71002.

Stenging av kommunal vei Krosbyveien (Grytelandsveien)

På grunn av teleløsningen er kommunal vei Krosbyveien (Grytelandsveien) blitt stengt for gjennomkjøring, oppsittere vil fortsatt ha tillatelse til å benytte veien.

Avstengingen er skiltet.

Stenging av kommunal vei Skalle - Fosser

Det vil bli innført telerestriksjon på kommunal vei Skalle - Fosser med en aksellast på 6 tonn. Restriksjonen trer i kraft fra skilt blir satt opp og gjelder frem til skilt blir tatt ned.