Ordføreren åpnet, ønsket velkommen og fortalte i sin innledning hvilke valg som står foran politikerne de nærmeste månedene.

Les ordførerens innledning her

Kommunalsjef Helse og mestring Jeroen de Wit fortsatte programmet med å fortelle om drift av helsevesenet, befolkningsutviklingen og at vi må møte fremtidens helse- og omsorgstjenester på en annen måte enn vi gjør i dag.

Les kommunalsjefens innlegg her

Siw Lund fra Kløver rådgivning viste også mye informasjon om befolkningsutvikling, kostnader knyttet til tjenester og hvilken dekningsgrad det kan være aktuelt å jobbe etter i fremtiden. Hun snakket også litt om Husbankens plankrav til kommunene for å utløse tilskudd og annen finansiering til investeringer i sykehjem og omsorgsboliger.

Deretter fulgte Johan Tørnby fra Kløver rådgivning og prosjektleder for “Skautunprosjektet” opp med en orientering om pågående utredninger om eksisterende Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter og nytt sykehjem.

Les innleggene fra Kløver rådgivning her

Les Kløver rådgivning sin rapport om “dimensjonering heldøgns omsorgsplasser”

Avslutningsvis ble det åpnet for spørsmål fra salen. Mange hadde mye på hjertet og spørsmålene og innleggene ble behørig kommentert og besvart.