Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Informasjon vedr. barnehager, SFO og skoler

Koronasituasjonen nå

I tråd med nye føringer fra regjeringen og smittetrykket i Rakkestad gjøres det endringer knyttet til håndtering av koronaviruset.

Koronavirus - informasjon

Smitteverntiltakene oppheves lørdag 12. februar kl 10.00

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Noen regler beholdes for Svalbard. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

regjeringen_opengraph_image200x200

Meter'n, munnbind og sunn fornuft - mange lettelser i tiltak gjeldende fra kl 23.00 tirsdag 1. februar 2022

Kveldens pressekonferanse med regjeringen gav ikke uventet mange lettelser, gjeldende fra kl 23.00 i kveld.

Smittesporing blir et personlig ansvar, 1-meteren opprettholdes, krav om bruk av munnbind opprettholdes, isolasjonstid blir 4 dager, fortsatt bekreftende pcr for utvalgte grupper og opphevelse av antallsbegrensninger på arrangementer er noen av de nye reglene og anbefalingene.

Koronavirus - informasjon

Rakkestad kommune anbefaler testing av elever og ansatte i skolene mandag og torsdag også i uke 5, pr. 30.01-22

Rakkestad kommune anbefalte jevnlig testing av elever og ansatte i skolene i uke 4 og 5. 

Regjeringen gikk før helgen ut og anbefalte at jevnlig testing ikke lenger skulle prioriteres, men presiserte at  kommunene måtte gjøre egne vurderinger. 

Det er høye smittetall i Rakkestad, testordningen er godt kjent fra uken som har vært og hurtigtestene er allerede delt ut. Rakkestad kommune anbefaler derfor at opprinnelig plan opprettholdes og at elever og ansatte tester seg mandag og torsdag også i uke 5.

Koronavirus - informasjon

Testing erstatter smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, pr. 25.01-22

Smittekarantene på 10 døgn for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kan erstattes med daglig testing. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar og gjelder også for de som allerede er i karantene og uavhengig av vaksinestatus.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Koronavirus - informasjon

Endringer i rutiner for smittesporing, pr. 24.01-22

Rakkestad kommune gjør endringer i sine rutiner for smittesporing. Det vil ikke lenger være automatikk i at alle som har meldt positive hurtigtester ringes opp av smittesporerne. Endringen består i at de som melder positive hurtigtester mottar en sms med informasjon og lenker til ytterligere informasjon. 

Endringer er i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Koronavirus - informasjon

Grønt nivå i barnehager og skoler fra mandag 24. januar (uke 4)

Fra uke 4 driftes alle barnehager og skoler i Rakkestad på grønt nivå. 

Les mer om trafikklysmodellen for barnehager

Les mer om trafikklysmodellen i skolene

Kriseledelsen behandlet denne saken i dag torsdag 20.01 og begrunner grønt nivå med generelt lavt smittepress i barnehagene og skolene og oppstart av jevnlig testing av alle elever og ansatte i grunnskolen.

For barnehagene anbefales det ikke jevnlig testing av barn under skolealder, kun ved symptomer.

Regjeringen opphevet 15. januar krav om gult nivå i skoler og barnehager. Kommune fikk i oppdrag å vurdere tiltaksnivå. Rakkestad kommune vurderte at det var hensiktsmessig med drift på gult nivå i uke 3 for å få full oversikt over smittesituasjonen.

Regjeringen og helsemyndighetene har i hele pandemien uttalt at barn og unge skal prioriteres og at tiltak rettet mot barn og unge skal være smittevernfaglig forankret og ikke vare lenger enn nødvendig.

Trafikklys_grønt-Pixabay-Clker-Free-Vector_Images

Barnehager og skoler fortsetter på gult nivå, pr. 14.01-22

Regjeringens tiltakspakke gjeldende fra 15.1 gir kommunene handlingsrom til å definere hvilket trinn i trafikklysmodellen skolene og barnehagene skal driftes etter.

Basert på et økende smittepress med høye smittetall i Rakkestad og fortsatt karantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære har kriseledelsen besluttet å videreføre  driften av barnehager og skoler på gult nivå.

Kriseledelsen vil gjøre ukentlige vurderinger av dette basert på smittesituasjonen i kommunen og bemanningssituasjonen i barnehagene og skolene.

Koronavirus - informasjon