På gult nivå i Trafikklysmodellen holder barnehagene oppe mellom kl. 07.30 og kl.16.30.
På gult nivå serveres det ikke lunsj i kommunale barnehager. Imidlertid ønsker vi å unngå matsvinn, og serverer derfor mat fram til jul. 
 
Alle barnehager i Rakkestad kommune skal sørge for et tilbud innenfor ordinær åpningstid til barn av ansatte som innehar samfunnskritiske funksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov.  
 
Vi ber foreldre som har behov for ivaretakelse av barn utover redusert åpningstid, sende følgende informasjon til egen barnehage via mail til styrer:
 
Barnets navn
Eventuelle tidspunkt for behov for omsorgstilbud fram til nyttår
Dokumentasjon som begrunner behovet, eksempelvis vaktturnus eller begrunnelse fra arbeidsgiver med vakttider.
Styrer i din barnehage behandler forespørselen og gir dere tilbakemelding.
 
Vi ber dere holde dere oppdatert på endringer i regelverket via kommunens hjemmeside. 
 
Mer informasjon knyttet til Korona finner dere her:
 
Mer informasjon om rett til omsorgsdager finner dere her:
 
Mer informasjon om barn og luftveissymtomer finner dere her:
 
Her finner dere liste over samfunnskritiske funksjoner: 
 
 
Rakkestad 14.12.2021
 
Anne-Grethe Schau
Seksjonsleder barnehage