Til nå har kommunen vedtatt navn på alle veier. Statens vegvesen har informert om at de planlegger å sette opp veinavnskilt våren 2013 på riks- og fylkesveier

Venter på Statens kartverk
Rakkestad kommune venter nå på kartdata fra Statens kartverk, en veidatabase, for å legge inn informasjon om veinavn og avstander til alle adressepunkt, blant annet slik at informasjonen blir tilgjengelig for gps. Dette er et nitid og tidkrevende arbeid, men kan ikke starte før Statens kartverk har levert sine opplysninger. Dette arbeidet er dessverre blitt en del forsinket fra Statens kartverk sin side.

Alle husstander skal tilskrives
Alle husstander må tilskrives og få informasjon om sin adresse. På denne prosessen er det klageadgang.

Det gjenstår en del arbeid før alle i Rakkestad har veinavnadresse, men planen var at alle hadde adresse innen juli 2013. Dersom kommunen ikke får de nødvendige data fra kartverket må denne datoen skyves på.  Rakkestad kommune prøver å sette inn noe ekstra ressurser for å gjøre dette så raskt som mulig.

Det må i tillegg settes opp fysiske henvisningsskilt med veinr. i 2013 og 2014.